Länkstig

Vuxnas lärande

Kurs
PDA113
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19460
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande. I
kursen kommer du att lära dig klassiska och nutida teorier om vuxnas
lärande. Du får också arbeta med begreppen bildning och livslångt
lärande. Policy- och styrdokument på internationell, nationell och lokal
nivå och hur dessa iscensätts i kompetensutvecklings- och
vuxenpedagogiska satsningar tas också upp till analys och diskussion.
Kursen ges även som valbar kurs inom Nordiskt masterprogram i pedagogik
med inriktning mot aktionsforskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik, eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområdet. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.