Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Visualisering i arkitektur, konst och design

Kurs
TIA112
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Visualisering kan användas både som verktyg och konstnärlig uttrycksform. I kursen studerar du hur visualisering används inom arkitektur, konst och design utifrån dessa synvinklar. Tyngdpunkten ligger på nutida visualisering med hjälp av digital teknik, men vi sätter också in visualisering inom arkitektur, konst och design i ett historiskt perspektiv.

Efter kursen kommer du ha kunskaper om syftet med visualisering, hur det används och ha förmåga att analysera visualiseringar inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp. 15 hp, kurser i arkitektur, konst, design, medieproduktion, konstvetenskap, filmvetenskap eller motsvarande.