Länkstig

VIRTUE online: Kunskap om havet genom studier av biologisk mångfald

Kurs
BIO080
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge lärare/instruktörer enkla verktyg för att skapa intresse för biologisk mångfald och en ökad havsmedvetenhet hos sina elever.

Kursen baseras på VIRTUE-projektet www.virtue-s.eu som bygger på att introducera verkliga experiment i undervisning genom att skolelevers undersökningar av påväxt på nedsänkta rack av plastskivor i olika typer av vattenmiljöer.

Om utbildningen

Kursen inleds med en introduktion till VIRTUE-projektets arbetsmetoder, hur rack monteras och placera i vatten samt hur man identifierar och beskriver de vanligast förekommande påväxtarterna. Grunderna i fotografi och mikroskopi ingår i kursen. Kursdeltagarna lär sig också beräkna olika biodiversitetsindex. Genom att introducera ett projektbaserat lärande får kursdeltagarna verktyg för att skapa ett intresse hos sina elever kring olika forskningsfrågor samt hur de designar försök och rapporterar sina resultat. VIRTUE-projektet innebär också möjligheter för elever och lärare att kommunicera med varandra via internet och film för att jämföra, tolka och presentera sina resultat. Mediekunskap ingår därför som ett kursmoment.

Kursen innefattar också generell information kring begreppet havsmedvetenhet och specifikt hur VIRTUE-projektet på ett enkelt sätt kan introducera havsmedvetenhet i klassrummet.

På kursen visas exempel på hur andra naturvetenskapliga ämnen, men också språk, media och konst kan integreras i arbetet med VIRTUE-skivorna.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet