Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En musiklärare undervisar
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

VFU-handledning i musik 1

Kurs
MVKP15
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15355
Ansökan stängd

Om utbildningen

En viktig del av ämneslärarutbildningen i musik är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då studenten får praktisera på en skola under handledning av erfarna och kunniga musiklärare. Ämneslärarstudenter har sammanlagt 20 veckors praktik uppdelade på fyra perioder. De första två perioderna gör de sin praktik på en grundskola och de två senare på ett gymnasium. Den här kursen vänder sig framför allt till dig som redan är musiklärare och som vill utveckla din kompetens att handleda blivande musiklärare. I kursen används begrepp, teorier och rön från aktuell musikpedagogisk och utbildningsvetenskaplig forskning för att analysera undervisning och handledning ur didaktiska, dialogiska och etiska perspektiv. Kursen ger dig därmed en fördjupad förståelse både för undervisning och handledning. Kursen är på avancerad nivå och kan därför ingå i en magister- eller masterexamen i musikpedagogik. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i musikpedagogik, musikvetenskap, musik eller motsvarande  

Urval

50% av platserna tillsätts utifrån högskolepoäng inom ämnet musik och 50% av platserna tillsätts utifrån högskolepoäng inom lärarutbildning

Så är det att plugga

Undervisningen

Höstterminen 2021 går kursen på torsdagkvällar.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. I huset finns bland annat övningsrum, konsertscener och inspelningsstudior. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.