Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Världens historia i globalt perspektiv

Kurs
HI1066
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22716
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vad är globalisering och när inleddes den? I vad mån förändrar ett globalt perspektiv den gängse historieskrivningen? Hur har det lokala relaterat till det globala under olika perioder och i olika regioner? Med dessa frågor som utgångspunkt erbjuder kursen "Världens historia i ett globalt perspektiv" en bred orientering av hur handel, migrationer och krig liksom nätverk och identiteter som överskrider stats- och nationsgränser har format samhällen och individers livsvillkor från äldsta tid till idag. Tyngdpunkten ligger genomgående på kommunikationer, kontakter och konflikter mellan olika delar av världen. Kursen är i första hand, men inte enbart, avsedd som fortbildningskurs för lärare och andra yrkesgrupper med behov av grundläggande historiska kunskaper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.