Hoppa till huvudinnehåll
Bild
bild på människor på ett sjukhus
Länkstig

Världen i vården och vården i världen - mångkulturella möten och interkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård

Kurs
OM3203
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10560
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av att förstå sjukvård och hälsa ur ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv? Denna kurs knyter ihop hälsovetenskap med bland annat sociologi och socialantropologi för att ge en djupare förståelse för kulturella perspektiv på sjukvård.

Om utbildningen

Kursens övergripande syfte är att fördjupa deltagarnas kunskap om mänsklig hälsa och ohälsa i transkulturellt perspektiv, att skapa förståelse för hur kultur som fenomen påverkar möten inom hälso- och sjukvården, samt att inhämta och öva hälsoantropologins metodologi. Kursen adresserar centrala begrepp som kultur, essentialism/konstruktivism, universalism/skillnad, individ/grupp, globalisering, genus, kropp och intersektionalitet. Genom litteraturstudier, metodövningar och gruppdiskussioner uppmuntras studenterna till kritisk analys av uppfattningar kring transkulturell hälsa och vård. Pedagogisk grundidé: Dialog och reflektion, samt ett aktivt kunskapssökande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

90 hp inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp, förtur ges till sökande med yrkesexamen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier med mera. 

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler