Länkstig

Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden

Kurs
US1111
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17201
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Vill du jobba med utvecklingsfrågor? Kursen ger en introduktion till ämnet globala utvecklingsstudier och ger dig kunskaper om centrala problemområden och aktuella utvecklingsfrågor. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till ämnet globala utvecklingsstudier. I fokus står begreppet ”utveckling” och den historiska framväxten av olika utvecklingsteorier och utvecklingsstrategier, kolonialismen och den koloniala frigörelseprocessen, och uppkomsten av och övergripande trender inom det internationella utvecklingssamarbetet. I kursen lär du dig att problematisera begreppen fattigdom, tillväxt, säkerhet, samhällsstyrning och hållbarhet och du får kunskaper om centrala problemområden och aktuella utvecklingsfrågor. I kursen går vi också igenom de internationella institutionernas roll i samhällsutvecklingen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.