Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utvecklingsarbete och forskningsmetod

Kurs
PDA110
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på den obligatoriska kursen PDA104 Aktionsforskning och skolutveckling 15 hp och kursen PDA109 Aktionsforskning som forskningsfält 15 hp.