Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utvecklingsarbete baserat på komplexa problem inom hälso- och sjukvård

Kurs
MED945
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10368
Ansökan stängd

Kort om kursen

Gillar du komplexa utmaningar och vill bidra med innovation och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård? Då kan den här kursen vara något för dig! Med avstamp i ett verkligt problem inom sjukvården arbetar du i grupp med ett tillämpningsprojekt. Genom att tillämpa olika metoder och verktyg kommer ni fram till lösningar i samverkan med relevanta intressenter.

Om utbildningen

Innehåll

Kursen vässar dina kunskaper om angrepps- och lösningsmetodik i förhållande till komplexa utmaningar inom hälsa- och sjukvård. Du lär dig tillämpa principer från exempelvis designmetodik och etnografi och utvecklar din förmåga att förstå problem utifrån ett humancentrerat perspektiv.

Genom tillämpningsprojekt och seminarier tillgodogör du dig nödvändiga färdigheter för att arbeta praktiskt med utvecklingsarbete i tidiga innovationsprojekt, specifikt med fokus på hälso- och sjukvård.

Med hjälp av effektiva workshops kommer du att lära dig att applicera verktyg och metoder - inte enbart för att förstå underliggande utmaningar - utan också för att aktivt engagera intressenter i omformulerande av problem (re-frame) och utveckla lösningar (co-creation).

Målgrupp

Kursen lämpar sig väl för studenter som är intresserade av att arbeta med innovation och utvecklingsarbete. Då flera metoder inom kursen är baserade på etnografiska principer, ger den viss orientering kring den typen av studier. Kursen kan också lämpa sig för program på avancerad nivå och som tillägg rekommenderas kurser i implementering, innovationsstrategi, immaterialrätt, klinisk prövning och projektledning.

Kursen behandlar områden som:  

•    problemanalys
•    design av lösningar
•    utvärdering
•    paketering av tidiga innovationer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är en yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap, samt lägst betyget Godkänd /E i Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans på kvartsfart under en hel termin. Undervisningen baseras på seminarier och föreläsningar samt grupparbete på dagtid. Grupperna har återkommande möten med lärare för att stötta lärprocessen i tillämpningsprojekten.

Stort fokus läggs på att praktisera olika verktyg och modeller för såväl datainsamling som genomförande av möten med olika intressenter.