Länkstig

Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik

Kurs
US1214
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27205
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen analyserar vi olika former av makt och motstånd utifrån kritiska perspektiv inom utvecklingsforskningen. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig om hur kultur och identitet, relaterad till exempelvis genus, sexualitet och (post-)koloniala maktförhållanden, påverkar och påverkas av olika aspekter av utvecklingsprocesser. I kursen analyserar vi olika former av makt och motstånd utifrån kritiska perspektiv inom utvecklingsforskningen, såsom postkolonial och feministisk teori samt biopolitik. I kursen diskuterar vi också konkreta strategier och praktiker för organiserat förändringsarbete och du får du i gruppövningar pröva egna strategier och reflektera kritiskt kring dessa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kärnkurser om 30 hp i Globala utvecklingsstudier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.