Länkstig

Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt

Kurs
US1213
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27204
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen tar upp utvecklingens politiska aspekter på lokal till global nivå. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

Kursen tar upp utvecklingens politiska aspekter på lokal till global nivå. Du får lära dig om statens roll i utvecklingsprocessen, nationellt såväl som lokalt och globalt, liksom olika typer av samhällsstyrning och demokratiseringsprocesser. Under kursen fördjupar vi oss i hur säkerhet och konflikt påverkar och påverkas av social, ekonomisk och politisk utveckling. I kursen diskuteras även civilsamhällets och sociala rörelsers roll i utvecklingsprocesser, i relation till stat, marknad och det internationella samfundet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kärnkurser om 30 hp i Globala utvecklingsstudier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.