Länkstig

Utvärderingsmetodik: teori och metod

Kurs
PX2112
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Att arbeta med utvärderingar är numera vanligt inom de flesta områden både inom privat och offentlig sektor och kunskaper om utvärderingsmetodik är därför en värdefull kompetens. Den här kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk grund i utvärderingsmetodik och få träna på att planera en utvärdering med utgångspunkt i en offentlig eller privat verksamhets önskemål. Efter kursen har du även möjlighet att gå fortsättningskursen PX2212 Praktisk Utvärderingsmetodik där du under handledning själv får genomföra en utvärdering.

Om utbildningen

Som ett led i att kvalitetssäkra och effektivisera både privat och
offentlig sektor har det blivit allt vanligare med utvärderingar. Utvärderingar
kan ha många utformningar, alltifrån experimentella effektutvärderingar till
undersökningar av arbetsprocesser för att öka förståelsen för varför effekter
uppstår eller uteblir på exempelvis en arbetsplats.

Att utvärdera kräver god kunskap både i forskningsmetodik och i
utvärderingsteori. Den här kursen ger en bred översikt över de centrala
utvärderingsmodeller som finns inom det samhälls- och beteendevetenskapliga
området, liksom bakomliggande teorier, styrkor och svagheter.

De teoretiska verktyg du får i den första delkursen prövas genom att
kritiskt granska olika utvärderingar. I delkurs två får du praktiskt tillämpa
dina kunskaper genom att själv utarbeta en plan för en tänkt utvärdering, där
hänsyn tas till både målgrupp, ekonomi, tidsåtgång och design. Du får
återkommande feedback på din utvärderingsplan från din lärare och dina
kurskamrater. Den färdiga rapporten är vid kursens slut utformad och anpassad,
både text- och layoutmässigt, för en tänkt uppdragsgivare och redovisas
muntligt på ett avslutande seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs tidigare högskolestudier om minst 180 högskolepoäng, inklusive 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod.  

Efter studierna

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskaper i utvärderingsmetodik och kan göra enklare utvärderingsuppdrag inom din egen verksamhet eller utanför. Vi rekommenderar att du efter avslutad kurs går den fristående fortsättningskursen PX2212 Praktisk Utvärderingsmetodik, där du under handledning själv får genomföra en utvärdering. 

Så är det att plugga

Undervisningen

I den teoretiska delkursen består undervisningen av föreläsningar och seminarium. Den andra delkursen består av ett självständigt arbete som du genomför under handledning av lärare och genom feedback från de andra kursdeltagarna.