Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju

Kurs
PDA114
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19459
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupa dina kunskaper om
intervju som utbildningsvetenskaplig forskningsmetod. I kursen ingår
studier av kurslitteratur som behandlar teori och principer för intervju
som forskningsmetod. Dessutom behandlar kursen olika praktiska former
för att genomföra intervjuer, allt från individuella djupintervjuer till
fokusgrupper. Kursen innefattar även fältstudier och andra uppgifter
för att träna intervjumetoden. Därigenom ges du som student möjlighet
att pröva olika former för intervjuer. Kursen ges helt på distans och
Göteborgs universitets lärplattform (GUL) kommer att användas.
Kursmaterial har därför särskilt anpassats för distansstudier, bl.a.
datorbaserade övningar som har designats specifikt för kursens innehåll.
Dessa övningar innefattar belysande exempel på analyser från
intervjuundersökningar och praktiska intervjuövningar som ska genomföras
och redovisas. I GUL kommer projektgrupper att sättas samman så att du
som student har möjlighet att diskutera både litteratur och
utprövningars av intervjuer med övriga studenter och med lärarna. I
vissa fall kommer även andra former för digitala möten att användas,
t.ex Adobe Connect Pro. Kursen examineras genom att du individuellt
konstruerar en intervjuguide, planerar och genomför några intervjuer
samt redovisar arbetet i ett individuellt paper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i ämnet pedagogik eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.