Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Uppsats Fortsättningsnivå för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Kurs
NEK202
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge färdighet i självständig analys av miljöproblem med hjälp avnationalekonomisk teori och vetenskaplig metod, liksom att ge färdighet i att skriva ochstrukturera rapporter om miljöproblem. Som en del av detta förväntas studenterpresentera utkast på seminarier under kursens gång, liksom att försvara den färdigauppsatsen vid ett slutseminarium, och även fungera som diskutanter och opponenter påandra studenters utkast och färdiga uppsatser.

Behörigheter och urval