Bild
Hjärt och lugräddningsträning på KTC
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Undervisning på KTC

Som student är det viktigt att du är påläst och förberedd inför det moment du ska träna på på KTC. Vi som arbetar på KTC strävar efter att du ska få träna/öva praktiskt så mycket som möjligt och därför har vi som krav att teorin ska vara inläst och bearbetad innan undervisningen börjar. Vi avrundar med en gemensam reflektion kring vad du lärt dig.

I kursen ingår:
• Identifiera ett hjärtstopp
• Kunna larma 112 inom 1 minut + Kännedom om larmoperatörens stödjande roll.
• Utföra HLR med god kvalitet och starta HLR inom 1 minut
• Kunna starta, ansluta och följa instruktioner från en hjärtstartare inom 5 minuter
• Kunna lägga en medvetslös person med egen andning i stabilt sidoläge
• Agera vid lättare och svårare luftvägsstopp
• Förstå vikten av repetition.

I kursen ingår:
• Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
• Utföra HLR med god kvalité med både en och två livräddar teknik på hårt underlag.
• Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR.
• Behandla patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR.

• Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur du kan förbygga.
• Förstå varför handlingsplanen för HLR till barn respektive vuxna är olika.
• Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp, både som privatpersonen och i din yrkesfunktion.

I kursen ingår:
• Kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.
• Kunna behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR.
• Förstå vikten av teamarbete och teamträning.

• Förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn och hur du kan förebygga.
• Kunna handlingsplanen för A-HLR-barn och förstå varför det är skillnad mellan barn och vuxna.
• Kunna utföra avancerad HLR till barn med hjälpmedel och läkemedel samt utvärdera insatserna.