Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undervisning, fostran och lärande

Kurs
PDG101
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande och inledande kunskaper i ämnet pedagogik. Den
behandlar aspekter av fostran, påverkan och lärande i olika sammanhang.
Lärande och påverkan analyseras ur ett samhälls- och
individ/aktörsperspektiv. Innehåll i undervisning, fostran och lärande
och deras former, villkor och möjligheter relateras till teorier om
kognition och utveckling. Teman som studeras är demokrati, institution,
kunskap, identitet, över-/underordning, motstånd, kompetens och språk.
En lämplig fortsättningskurs i ämnet pedagogik på grundnivå är PDGX01
Utbildning, ideologi och skolning. Tillsammans bildar de grund för
fortsatta studier till examen i ämnet pedagogik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.