Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersökande scenkonstprojekt

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-16056

Om utbildningen

Inom denna kurs kan du själv utforma och genomföra ett scenkonstprojekt och/eller undersöka ett samhällsfenomen med hjälp av teatervetenskapliga begrepp och verktyg. Till din hjälp tar du dina praktiska scenkonsterfarenheter och erfarenheter från kurserna i teaterstudier. Det undersökande sceniska projektet utgår från en problemformulering, en metod och en målsättning som knyter an till scenkonstfältet och till ämnet teaterstudier och som du diskuterar och definierar tillsammans med dina handledare. Kursen ger också träning i att presentera arbetsprocessen och dess resultat - både visuellt och verbalt. Du skriver avslutningsvis en forskningsrapport.
Kursen kan genomföras såväl individuellt som i grupp. Den kan ingå som en valbar del i masterprogrammet Kritiska studier (120 hp) eller läsas som fristående kurs. Kursen kan fungera som materialinsamlande kurs inför ett magisterexamen- eller ett masterexamensarbete.
 
Kursen TS2270: Teaterstudier: Undersökande sceniskt projekt 15 hp ges varje hösttermin, dagtid på halvfart.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) inom det teatervetenskapliga området samt avslutade kurser om 180 hp på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/ Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp