Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II

Kurs
TY1214
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13205

Om utbildningen

Kursen omfattar ett fördjupat studium av den moderna tyskans strukturer med fokus på tillämpad syntax i skriftlig och muntlig kommunikation samt akademiskt skrivande. Du får öva din skriftliga och muntliga språkfärdighet genom egen textproduktion, analys av andras texter och praktiska övningar med fokus på språklig form. Du skriver en mindre uppsats med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning och övar din förmåga i akademiskt skrivande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift eller motsvarande ska ingå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.