Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II

Kurs
TY1214
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13205
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen omfattar ett fördjupat studium av den moderna tyskans strukturer med fokus på tillämpad syntax i skriftlig och muntlig kommunikation samt akademiskt skrivande. Du får öva din skriftliga och muntliga språkfärdighet genom egen textproduktion, analys av andras texter och praktiska övningar med fokus på språklig form. Du skriver en mindre uppsats med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning och övar din förmåga i akademiskt skrivande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift eller motsvarande ska ingå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus