Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska: Litteraturvetenskap: Människan och berättandet

Kurs
TY1115
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23202
Ansökan öppnar 15 september 2021

Om utbildningen

Denna kurs motsvarar delkurs 3 i grundkursen TY1110. Kursen behandlar några litteraturhistoriskt centrala verk inom tyskspråkig 1900-talslitteratur. Du får inblick i tyskspråkig litteraturhistoria samtidigt som kursen hjälper dig att hitta redskap för analys av litterära texter. Kursen undersöker framför allt hur tyskspråkig litteratur bearbetar människans historia. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor om skillnaden mellan historieskrivning och litterärt berättande och vilken betydelse litteraturen kan ha för att förstå och analysera historiska och samtida skeenden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Tyska steg 3. Eller: Tyska 3. Alternativt Tyska, nybörjarkurs 2, 15 hp (TY1032).

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler