Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska: Litteraturvetenskap: Människan och berättandet

Kurs
TY1115
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23202
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Denna kurs motsvarar delkurs 3 i grundkursen TY1110. Kursen behandlar några litteraturhistoriskt centrala verk inom tyskspråkig 1900-talslitteratur. Du får inblick i tyskspråkig litteraturhistoria samtidigt som kursen hjälper dig att hitta redskap för analys av litterära texter. Kursen undersöker framför allt hur tyskspråkig litteratur bearbetar människans historia. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor om skillnaden mellan historieskrivning och litterärt berättande och vilken betydelse litteraturen kan ha för att förstå och analysera historiska och samtida skeenden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Tyska steg 3. Eller: Tyska 3. Alternativt Tyska, nybörjarkurs 2, 15 hp (TY1032).

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler