Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård

Program
N1TLH-TRAD
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18F
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk inriktning trädgård vänder sig till dig som vill bli trädgårdsmästare och värna om en hållbar framtid inom trädgård. Under utbildningen får du kunskap och förståelse för det levande kulturarvet i trädgårdsmiljöer och kulturlandskap. Kunskap om växtmaterial och skötsel ger dig redskap att vara med och forma framtidens hållbara gröna miljöer.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en utbildning för dig som vill arbeta med gröna miljöer. Tillsammans med andra studenter på programmet arbetar du med traditionella hantverksmetoder för att i ditt framtida yrkesval kunna göra hållbara och ekologiskt val.

När du söker programmet finns det två inriktningar. På utbildningsprogrammets trädgårdsinriktning lär du dig trädgårdsmästaryrket med odling, växtkunskap och trädgårdsskötsel. Du arbetar med odling och skötsel i universitetets trädgårdsanläggning. Under studierna får du ta ansvar för odlingarna i Trädgårdsmästeriet och du tränar att göra självständiga och kritiska bedömningar, urskilja problem, formulera och lösa uppgifter.

Att arbeta på ett hållbart sätt med det levande kulturarvet, det gröna kulturavet, handlar om att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Men du ska också plugga växternas namn, grönsaker och fruktträd, prydnadsväxter, blommande perenner och utplanteringsväxter, prydnadsträd och ogräs det finns så mycket spännande att lära.

Växtkunskapen är betydelsefull i trädgårdsmästarens arbete och på institutionen för kulturvård använder vi ofta kulturväxter inom programmet för odlad mångfald, som när vi får pröva att designa nya rabatter. Alla moment i utbildningen vägleds av ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det gröna kulturarvet, till växter och trädgårdsmiljöer.

Utbildningens upplägg

Tillsammans med studenter på landskapsvårdsinriktningen läser du första terminen ämnen som växtkunskap, botanik och hortikulturhistoria. Du får påbörja akademiskt skrivande och får en inblick i kulturvård och hantverksvetenskap.

Under terminerna två och tre lär du dig grunderna i odling, förökning, skötsel och odlingsplanering. I kurser inriktade mot undersökning i kulturmiljö får du mäta upp och studera kulturhistoriska miljöer och trädgårdar.

Termin fyra läser du hantverksvetenskap och teori och metod och fortsätter fördjupade studier i skötsel och kulturhistorisk gestaltning. Praktikperioder ligger under termin fyra och fem och nu kan du omsätta dina kunskaper på en arbetsplats som matchar din inriktning. Den sista terminen gör du ett enskilt fördjupningsarbete som leder fram till kandidatexamen i kulturvård.    

Läs mer om programmets upplägg och om kurserna som ingår. 

Förlängd vårtermin

Utbildningen följer växtsäsongen och vårterminerna år ett och år två är förlängda med fem veckor, 7,5 hp. Det innebär att tredje året, sista terminen, avslutas med kandidatuppsatskursen redan i slutet av mars. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller totalt 15 hp praktik, uppdelade på två tillfällen. Du kan därutöver också välja att studera 15 hp utlandspraktik.

Efter studierna

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård och förnyelse av trädgårdar. Många trädgårdshantverkare arbetar i visningsträdgårdar, i handelsträdgårdar eller i plantskola. Andra arbetar med skötsel och utveckling i historiska anläggningar eller inom kommunernas parkförvaltning, i bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi. Några studenter startar eget företag efter utbildningen och det kan vara skötseluppdrag eller att gestalta trädgårdar med planer och ritningar.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna är anpassade till årstiderna och trädgårdshantverkarens olika arbetsmetoder. I utbildningen ingår en hel del färdighetsträning på plats i Mariestad med både individuella uppgifter och grupparbeten. Akademiskt inriktade studier kräver självständiga studier och egna initiativ, några av dessa kurser är numera anpassade till distansundervisning. Kurslitteraturen är oftast på svenska men ibland på engelska. Studiebesök i andra trädgårdsanläggningar och i naturmiljöer inom närliggande kommuner förekommer.

Kulturvårdsämnet och hantverksvetenskap studerar du tillsammans med landskapsvårdsinriktningen och Bygghantverksprogrammet.

Lokaler

Bibliotek och undervisningslokaler finns på Trädgårdens skola i centrala Mariestad. Vid praktisk undervisning och färdighetsträning har vi i lokalerna på andra sidan Tidans strömmande vatten i tillhörande Trädgårdsmästeriet och Universitetsparken. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom inriktningen finns möjlighet till utomlandspraktik.