Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård

Program
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19760
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en utbildning för dig som vill arbeta praktiskt med gröna miljöer genom skötsel och utveckling av trädgårdar. När du söker till programmet väljer du en av två inriktningar, Trädgård eller Landskapsvård.

Andra inriktningar

Om utbildningen

På trädgårdsinriktningen lär du dig det traditionella trädgårdsmästaryrket med odling, växtkunskap och trädgårdsskötsel, ympning, beskärning och förökning. Du tränas i odlingens hantverk, att göra självständiga och kritiska bedömningar, urskilja problem, formulera och lösa uppgifter. Du arbetar med odling och skötsel i universitetets trädgårdsanläggning och studerar utveckling och skötsel i andra befintliga trädgårdsmiljöer. Hantverket studeras genom att teori och praktik integreras i studierna. Hantverksvetenskap är utgångspunkten i teoretiska metodstudier som tredje året leder fram till ett självständigt arbete inför kandidatexamen. Andra ämnen i utbildningen är hortikulturhistoria, dokumentation och kulturvård där du lär dig grunderna för att kunna undersöka och tolka kulturhistoriska miljöer och trädgårdar. Växtkunskapen är betydelsefull i trädgårdsmästarens arbete och med utgångspunkt i en förståelse för växtmaterialets skötselkrav och ståndortskrav praktiserar du att designa nya trädgårdselement och trädgårdsrum. Alla moment i utbildningen vägleds av ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det gröna kulturarvet.

Utbildningens upplägg

Första terminen läser du växtkunskap, naturvetenskaplig orientering och får en inblick i kulturvård och det gröna kulturarvet. Under terminerna två och tre lär du dig grunderna i odling, förökning, skötsel och dokumentation. Termin fyra och fem ger dig en fördjupning i skötsel, gestaltning och kulturhistoria. Här får du också möjligheten att genom praktik omsätta dina inhämtade kunskaper på en arbetsplats som matchar din inriktning.  Den sista terminen gör du ett enskilt fördjupningsarbete som leder fram till kandidatexamen.  

Läs mer om programmets upplägg och om kurserna som ingår. 

Förlängd vårtermin

För att kunna följa hela växtsäsongen under utbildningen är vårterminerna år ett och två förlängda med fem veckor. Vårterminerna slutar drygt en vecka in i juli. Det innebär att sista terminen därför slutar tio veckor tidigare, det vill säga i slutet av mars.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller totalt 15 hp praktik, uppdelade på två tillfällen. Du kan också välja att studera 15 hp utlandspraktik.

Efter studierna

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård och förnyelse av trädgårdar. Många trädgårdshantverkare arbetar i visningsträdgårdar, i handelsträdgårdar eller i plantskola. Andra arbetar med skötsel och utveckling i historiska anläggningar eller inom kommunernas parkförvaltning, i bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi. Några studenter startar eget företag efter utbildningen och det kan vara skötseluppdrag eller att gestalta trädgårdar med planer och ritningar.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna är anpassade till årstiderna och trädgårdshantverkarens olika arbetsmetoder. Utbildningen innefattar både individuella uppgifter och grupparbeten. Kurslitteratur på engelska förekommer.

Kulturvårdsämnet och hantverksvetenskap utgör sammanlagt 67,5 hp av programmets 180 högskolepoäng. De kurserna studerar du tillsammans med landskapsvårdsinriktningen och Bygghantverksprogrammet. Utbildningen innefattar både individuella uppgifter och grupparbeten. Kurslitteratur på engelska förekommer. 

Lokaler

Undervisningen sker på Trädgårdens skola i centrala Mariestad. De praktiska momenten sker i det tillhörande trädgårdsmästeriet, dels i den centrala Universitetsparken samt i naturmiljöer inom närliggande kommuner.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom inriktningen finns möjlighet till utomlandspraktik.