Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård

Program
N1TLH-LASK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18E
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk inriktning landskapsvård är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill vara med och bevara biologisk mångfald och lära dig om det biologiska kulturarvet och hur man sköter det långsiktigt. Under utbildningen får du kunskap och förståelse för det levande kulturarvet i kulturlandskap och trädgårdsmiljöer.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla praktiska traditionella hantverkskunskaper för skötsel av kulturlandskapet. Du lär dig att dokumentera, analysera och tolka olika miljöer och anläggningar för att kunna upprätta planer för relevanta åtgärds- och skötselförslag.

Du lär dig utveckla och i praktiken sköta värdefulla landskap så som bebyggelsenära miljöer och kultur- och naturlandskap. Utöver traditionella arbetsmetoder och trädvård ingår bland annat utbildning i GIS och historiska kartor. Du lär dig slå med lie, bygga gärdesgårdar, hamla träd och teoretiskt analysera platsers historiska värde.

Utbildningens innehåll

Första terminen får du en inblick i det gröna kulturarvet och en introduktion till landskapsvård. Gemensamt med trädgårdsinriktningen läser du ämnen som marklära, växtkunskap och botanik.

Under terminerna två och tre lär du dig grunderna i landskapsvårdens hantverk med bland annat stängsling, röjning, lieslåtter och gärdesgårdsbyggnation. Termin fyra och fem ger dig fördjupningar i skötsel, anläggning, gestaltning och kulturhistoria. Här får du också möjligheten att genom praktik pröva att omsätta dina kunskaper på en arbetsplats som matchar din inriktning. Vi har goda kontakter med organisationer och nätverk som fokuserar på historiska parker, trädgårdar och kulturlandskap vilket ger dig goda ingångar till kvalificerad praktik och kontakt med yrkesfältet.

Under termin fem har den som vill möjlighet till utlandspraktik. Den sista terminen gör du ett examensarbete som leder fram till en kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot landskapsvård.

Läs mer om programmets upplägg och vilka kurser som ingår i programmet. 

Förlängd vårtermin

Vårterminerna är förlängda med fem veckor vardera för att få så stor del av odlingsåret inom programmet som möjligt. Vårterminerna slutar därför drygt en vecka in i juli medan den sista terminen istället slutar 10 veckor tidigare, det vill säga i slutet av mars.

Praktiska samarbeten

Från och med hösten 2020 får du som student möjlighet att delta i Hantverkslaboratoriets pågående landskapsvårdsprojekt ”Utvecklande skötsel i svenska kulturlandskap” och samverka med nätverket Svenska kulturlandskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller praktik.

Efter studierna

Du kan arbeta med praktisk arbetsledning kring friluftsanläggningar, park- och tätortsmiljöer, antingen inom det privata näringslivet som konsult eller hos Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, kommuner och Svenska kyrkan.  Du kan även arbeta som utredare eller utvecklare av områden som vårdas av någon av ovanstående aktörer. Flera av våra tidigare studenter arbetar inom känsliga miljöer så som kulturreservat, naturreservat och nationalparker. Att starta eget företag är vanligt och kundgruppen är varierande, ofta inom lantbruket.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna är varierade och anpassade till  landskapsvårdarens olika arbetsmetoder. Praktisk färdighetsträning varvas med teoretiska moment, som litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Utbildningen innefattar både individuella uppgifter och grupparbeten. Kurslitteratur på engelska förekommer. Kulturvårdsämnet och hantverksvetenskap utgör sammanlagt 67,5 hp av programmet. Dessa kurser läser du tillsammans med Trädgårdsinriktningen och Bygghantverksprogrammet.

Lokaler

Undervisningen ges vid Trädgårdens skola i centrala Mariestad. De praktiska momenten sker dels i den centrala Universitetsparken samt i naturmiljöer inom närliggande kommuner. 

Läs mer om lokaler