Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Tolerans, identitet och extremism

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursens innehåll är inriktat mot kritiskt socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, rasism och identitet.

Om utbildningen

Den här kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt
och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom
utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska, normkritiska och diskursetiska perspektiv. En kärnfråga i kursen utgår därmed från unga människors rätt till respekt och att få sina mänskliga rättigheter säkerställda. Kursen har en förankring i narrativ historia kring rasism och högerextrema och nationalistiska rörelser, med ett arv i en fascistisk idétradition.

En av utgångspunkterna med progressiv toleransundervisning i ett socialpedagogiskt  perspektiv, är att skapa pedagogiska redskap för att öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av sin egen samtid och att utveckla metodisk kompetens för att möta, rasistiska och extremistiska uttryck inom det pedagogiska arbetet.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över rasistiska, högerextrema och nationalistiska rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

Behörigheter och urval