Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Tillväxt och välfärd i historiskt perspektiv

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Efter det andra världskriget kom välfärdsstaten att ses som en önskvärd kombination avekonomisk tillväxt, kapitalism och social omfördelning. Under senare år har dettautmanats både i teori och praktik.Kursen utforskar en historisk period och olika varianter av hur samhället har hanterathastig ekonomisk, demografisk och social förändring under 1900- och tidigt 2000-tal.

Särskild vikt läggs vid den svenska erfarenheten, med genomgående jämförande- ochgenusperspektiv. Teman som tas upp är inkomstfördelning, jämlikhet och ojämlikhet,jämställdhet, arbetsfördelning, val mellan marknads-, familje- eller offentliga lösningarpå samhälleliga behov.En aspekt av detta är den utveckling mot högre kvinnligt förvärvsdeltagande som detsenare 1900-talet uppvisade, särskilt bland mödrar till yngre barn, en annan den storaexpansionen av offentlig barnomsorg för förskolebarn.Kursen kommer att diskutera och värdera dessa förändringar, och ge en grund förkritisk förståelse av fenomenen. Kursen kommer också att diskutera policys ochbeteendeförändringar i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp kurser på grundnivå.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler