Länkstig

Tillämpad mikroekonomi

Kurs
NEK309
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18407
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till de ekonometriska verktyg som ekonomer använder för att studera effekten av ekonomiska incitament, inklusive förändringar på grund av lagar och politiska beslut på individuella beteenden och resultat.

Syftet med kursen är att lära studenterna vara kritiska konsumenter av empirisk forskning som produceras av både ekonomer och forskare inom relaterade områden. Syftet är dock inte att studenterna själva ska bli praktiserande empiriker.

Studenter som slutfört denna kurs skall ha en förståelse av: (i) de utmaningar som forskarna står inför när de försöker identifiera kausalitet och (ii) de olika typer av metoder som kan användas för att utifrån data uppskatta sådana kausala effekter. Kursen kommer att betona att samma forskningsmetoder kan tillämpas på ett brett spektrum av delområden inom tillämpad mikroekonomi.

Därmed kommer kursen att engagera studenterna i ett antal utvalda ämnen inom området tillämpad mikroekonomi. Exempel på ämnen som kan behandlas inkluderar, men är inte begränsade till, (i) traditionella ämnen inom arbetsmarknadsekonomi, såsom arbetsmarknader och löner, (ii) empirisk "law and economics", såsom de ekonomiska modellerna för brottslighet och diskriminering, och (iii) ) utbildningsekonomi, till exempel skolval.

Studenterna introduceras till de ledande ekonomiska modellerna i samtliga områden för att utveckla en förståelse av de drivande ekonomiska mekanismerna.

NEK309 är en av de tre valbara kurser man kan välja mellan under höstterminen på fördjupningsnivå i nationalekonomi.
Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK301 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.
Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).
Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60hp genomgångna kurser från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi, varav minst 45hp skall vara med godkänt resultat. Studenten ska även ha en genomgången kurs i ekonometri eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler