Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Textil - Kropp - Rum 2

Kurs
SBTK02
Grundnivå
19,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom området textil-kropp-rum och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet Textil – Kropp - Rum och innebär en termins heltidsstudier.

Om utbildningen

Under terminen fördjupar du dina kunskaper och din förståelse för textila material och tekniker, och tillämpar dessa i ditt eget gestaltande arbete. Du undersöker olika textila tekniker utifrån olika uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum. Du får stöd i att ytterligare utveckla arbetsmetoder och reflektera kring ditt arbete, och även i att kommunicera dina val av metoder både skriftligt och muntligt. En viktig del i kursen är redovisningar, då de pågående arbetena presenteras och diskuteras regelbundet. I kursen ingår även föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar. Fördjupning inom visuell gestaltning, kommunikation och teori ingår också i kursen.

Utbildningen är förlagd till HDK-Valand vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder. Undervisningsspråket är svenska. Föreläsningar och handledning kan ske på engelska.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  

  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login  
    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  

En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som genomgått tidigare kurser i enlighet med fastställd studieordning för Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum (K1TKR).  

Arbetsprov

Urvalet baseras på ett arbetsprov som ska innehålla följande:

  1. Motivationsbrev som beskriver varför du vill gå kursen, ditt intresse för textil och vilka förväntningar du har (max 3000 tecken.

  2. Bilder/foton på arbeten som du gjort i textila alternativt andra material. Gör en kort beskrivning av varje arbete, ange när de är gjorda, material, teknik och storlek, 5-10 bilder.
  3. CV (max 2000 tecken); tidigare erfarenheter och utbildning. I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter du tycker är av vikt för din ansökan.

Eftersom vi bedömer arbetsprover anonymt ber vi dig att inte ange ditt namn, personnummer eller andra personuppgifter.