Länkstig

Terapi för historiska tolkningskonflikter - att bearbeta ett problematiskt förflutet

Kurs
HI2180
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

In recent years, issues concerning the use of history have had a growing impact on teaching as well as research and public debate. The objective of this class is to develop a use of history that transcends traditional research and dissemination competencies and instead focuses on “applied history.” We explore the historian’s opportunities to function as a “social therapist.” In the course of the class, the student is introduced to different theoretical perspectives on how to deal with the past, for instance by means of identity processing, mourning, and conflict management.

We approach the challenges of conflict resolution and management through a set of concrete examples. The class places special emphasis on providing students the opportunity to reflect on and apply history themselves in various cases of past controversies or traumas. We primarily engage with European conflicts over interpretation against the backdrop of ethnic, national, or social tensions.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.