Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning

Kurs
SSA261
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12859
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen SSA261, Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning syftar till att förbereda dig inför arbetet med masteruppsatsen genom att bredda och fördjupa dina kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen. Kursen SSA261 är en valbar kurs i den rekommenderade studiegången mot en masterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

I kursen SSA261, Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning fördjupar du dina kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen inför arbetet med masteruppsatsen. Olika typer av teorier kommer att behandlas och förhållandet dem emellan diskuteras. Dessutom kommer teorierna diskuteras med avseende på deras tillämpning i samband med olika typer av forskningsfrågor.

Kursen SSA261 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som valbar kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avklarade obligatoriska kurser på avancerad nivå: Andraspråksinlärning 1, Andraspråksinlärning 2, Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext samt Metoder inom andraspråksforskning.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA261 kan du skriva masteruppsats i svenska som andraspråk (SSA230) om du har en magisterexamen och den obligatoriska kursen SSA260. Du kan också fortsätta att läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till en magister- eller masterexamen i ämnet. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.