Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teori och metod

Kurs
KP1122
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen bygger vidare på metodundervisningen och uppsatsskrivandet du som student deltog i under programmets fjärde termin. Här fördjupas dina kunskaper om kulturvetenskapliga teorier och metoder, samt om hur forskningsprocess kan se ut i ett uppsatsarbete på kandidatnivå. Genom praktiska övningar lär du dig att identifiera ett forskningsfält och att formge en kulturvetenskaplig studie. Forskningens praktiska och teoretiska sidor diskuteras och du introduceras för ett breddat perspektiv på hur kultur kan undersökas som estetiskt uttryck, på institutionell nivå eller i människors vardagsliv.  Kursen förbereder dig för den kommande kandidatuppsatsen, såväl som inför fortsatta studier på avancerad nivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på År 1 och 2 (120 hp) på Kultur, kandidatprogram (H1KLT).