Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Teoretiska förhållningssätt till engelsk grammatik

Kurs
EN2110
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23050
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Den första delen av kursen ger en introduktion till formella teorier om grammatik. Här studeras och analyseras framför allt de grundläggande principerna för generativ grammatik samt hur dessa principer utvecklats och förändrats över tid. Den andra delen av kursen behandlar olika funktionella-kognitiva metoder för att studera grammatik, först och främst konstruktionsgrammatiken. Här läggs även fokus på analys av de grundläggande skillnaderna mellan de två metoderna.

Om utbildningen

The first part of the course provides an introduction to formal theories of grammar. Here we pay particular attention to the basic principles of generative grammar and how these principles evolved and changed over time. The second part of the course deals with different functional-cognitive approaches to the study of grammar, primarily construction grammar. In this part of the course there is special focus on understanding the fundamental differences between the different paradigms.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…