Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teoretisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen

Kurs
FT2700
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22470
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen planeras och utformas i detalj för dig som student med hänsyn till dina tidigare studier och framtida planer inom det akademiska området eller övriga arbetslivet. För att du ska kunna erbjudas handledning av god kvalitet väljs uppsatsens ämne och inriktning i samråd med handledare. I uppsatsmomentet ingår också aktiv medverkan på seminarier.

På seminariet diskuteras det filosofiska skrivhantverket, tidshantering, och plagiat. Efter dessa inledande moment övergår seminariet till att vara ett forum för diskussion av egna uppsatsutkast. Färdig uppsats läggs fram vid ett slutseminarium och till detta tillfälle utses en opponent. Målet med uppsatsmomentet är att producera en text som behandlar ett väl
avgränsat filosofiskt problem i artikelform, och ger ett självständigt bidrag med god anknytning till pågående forskning. Uppsatsen skall hålla en sådan nivå att den skulle kunna vara aktuell för publicering.

Kursen uppfyller tillsammans med en Magisteruppsats på 15 hp i teoretisk filosofi kraven på självständiga arbeten i en Masterexamen i teoretisk filosofi.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 45 hp på avancerad nivå inom teoretisk filosofi, inklusive Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FT2100 eller FT2101), och Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2, 15 hp (FT2200 eller FT2201), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.