Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1

Kurs
FT0010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12422

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12423

Om utbildningen

Kursen omfattar att någon eller några teoretisk-filosofiska frågeställningar, med anknytning till modern forskning, väljs från ett aktuellt undervisningsutbud i samråd med examinator, varvid hänsyn tas till studentens specifika förkunskaper.

Kursen är utformad så att den ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk mognad och förmåga att ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd, samt på studentens förmåga att självständigt presentera det valda innehållet. Däremot förutsätter den inte nödvändigtvis tidigare sakkunskaper inom teoretisk filosofi, utan kan ses som en möjlighet till bredding och fördjupning av tidigare högskolestudier.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp inom något huvudområde, inklusive godkänt resultat på ett examensarbete om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, inklusive godkänt resultat på ett självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.