Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teologisk estetik: konst och konstteori i kristen tradition

Kurs
RT2325
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Konst och teologi har alltid varit nära sammanflätade. Den här kursen
ger historiska och nutida perspektiv på teologisk estetik, såväl i
relation till konkreta konstnärliga uttryck som i dess teoretiska
formulering. Historiskt görs ett antal nedslag som rör bildförbudets
roll för den tidiga kristna ikonografin, den bysantinska bildstriden och
dess ikonteologi, naturalismens föreställning om religiös konst, samt
den teologiska estetikens återkomst i västerländsk teologi under
1900-talet. Kursen berör också samtida teman, såsom den didaktiska
konstsynens begränsningar, relationen mellan religiös ikonografi och
modern konst, samt den estetiska förnimmelsens betydelse för den
religiösa erfarenheten. Därmed eftersträvas en förmåga att sätta
estetiken i relation till den övriga teologin på ett sätt som uppvisar
deras ömsesidiga beroende.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.