Länkstig

Teman och frågeställningar inom Internationella relationer

Kurs
IR1122
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17211
Ansökan stängd

Kort om kursen

Hur påverkas internationell politik av problemområden som krig och våld, fattigdom och ojämlikhet, klimatförändringar och hållbarhet, ras och rasism, eller betydelsen av genus? I kursen fördjupar du dig inom problem och frågeställningar som formar den globala ordningen. Du får kunskaper om hur dessa utmaningar gestaltar sig i olika delar av världen, hur de påverkar olika sammanhang och hur de kan hanteras. Kursen betonar vikten av genus, ras och klass som viktiga analytiska kategorier.

Om utbildningen

Den globala ordningen och det internationella systemet strävar efter att hantera akuta och återkommande nyckelfrågor som krig och våld, terrorism, freds och fredsbyggande, säkerhet, nationalism och identitet, mänskliga rättigheter, genus, fattigdom, ras och rasism, utveckling och ojämlikheter, styrning och maktutövning samt klimatförändring och miljöproblem.

I kursen fördjupar du dig inom problem och frågeställningar som formar den globala ordningen. Du får kunskaper om hur dessa utmaningar gestaltar sig i olika delar av världen, hur de påverkar olika sammanhang och hur de kan hanteras. Kursen betonar vikten av genus, ras och klass som viktiga analytiska kategorier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Introduktion till internationella relationer, 15 hp (IR1121) om du vill läsa internationella relationer under en hel termin.

Efter studierna

Efter dina studier är du förberedd för att arbeta med internationella frågeställningar inom olika områden. Dessa områden varierar och kan vara civilsamhällesorganisationer, kommuner, nationella och internationella myndigheter eller den privata sektorn. Tidigare studenter arbetar inom en rad olika yrkesområden i olika sektorer. Exempel kan vara jobb som projektledare i en fredsorganisation, analytiker på Utrikesdepartementet eller handläggare på kommuner. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Utöver akademisk litteratur och kursböcker använder vi policyrapporter. Kursen använder också fiktiva verk såsom skönlitteratur, film och populärkultur med syfte att du ska lära dig hur detta material representerar, beskriver och åskådliggöra globala problem.

Kursen är skrivintensiv och du kommer systematiskt tränas i konsten att skriva akademiskt, något som kommer att vara till nytta för dig i ditt framtida yrkesliv. Under kursen ges du utrymme att använda olika former för uttryck och analys (till exempel video/filmer, narrativ, policyrapporter, källkritik och data-analys).