Länkstig

Teman i datalingvistik och språkteknologi

Kurs
LT2124
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs handlar om att få en bredare förståelse av det språkteknologiska området. I kursen ingår ett urval av tillämpningsområden av nutida och historiskt intresse, till exempel maskinöversättning eller textsummering, med hands-on aktiviteter och begreppslig bakgrund.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Motsvarande kandiatexamen i datavetenskap, datalingvistik eller språkteknologi, lingvistik (inkl minst 30 hp formell lingvistik), angränsande ämne, tex kognitionsvetenskap, språk, filosofi eller matematik (i dessa fall krävs motsvarande 30 hp inom antingen formell lingvistik eller programmering), eller motsvarande efter bedömning. Godkända kunskaper i engelska motsvarande gymnasiekursen Engelska 5/Engelska A.