Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teknikdriven experimentell speldesign

Kurs
DIT466
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Framsteg inom dataspel och spelutveckling är ofta knutna till utvecklingen av ny teknik. Den potentiella användningen av ny teknik är dock vanligtvis lättare att identifiera gällande grafik, ljud, nätverk och till och med affärsaspekter än om kärnan av ett spel, dess spelmekaniker eller gameplay. Kursen teknik-driven experimentell speldesign fokuserar på att utveckla kompetens för att förstå och tillämpa ny teknik speciellt för att möjliggöra nya former av gameplay.

Två aktuella teknologier introduceras i kursen, vilka varierar över åren. Förutom specifika tekniker som lärs ut i kursen så introduceras kreativitetsmetoder vilka senare ska appliceras på teknikerna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurs, eller motsvarande:
TIA265 Spelmotorarkitektur, 7,5 hp
Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.