Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blivande lärare studerar naturvetenskap och teknik.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Teknik för lärare åk 4-6, intervall 1-7,5 hp. Ingår i lärarlyftet II

Kurs
LLTK10
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00506
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen med inriktning mot lägst åk 4-6 eller åk 7-9, och som undervisar i teknik i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Du ska vara anställd som lärare och måste även ha huvudmannens godkännande.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är lärare och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i och om teknik samt kompetens att planera, leda och utvärdera undervisning i teknik i grundskolans åk 4-6 enligt gällande styrdokument. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning, utgör ett centralt innehåll där reflektion över din egen undervisning ingår som viktig del.

Du får lära dig hur du utgår från elevernas kunskap om, nyfikenhet och intresse för teknik samt deras vilja att reflektera över teknikens konsekvenser och teknikens roll i samhälle. Du får också diskutera hur nya tekniska medier, som programmering och digitala verktyg, används och kan användas i undervisningen. Under kursens gång har du möjlighet att arbeta tillsammans med dina elever i samband med inlämningsuppgifterna.

Om teknikämnet

Teknikämnet i grundskolan vill göra tekniken som omger oss synlig och begriplig. Kunskaper om den teknik som finns runt omkring oss och hur den formas är betydelsefullt att ha då det nu för tiden ställs höga krav på tekniskt kunnande i vardags-och arbetslivet. Samtidigt har många av dagens samhällsfrågor, till exempel frågor om hållbar utveckling, tydliga inslag av teknik. En annan viktig uppgift för ämnet är att göra eleverna medvetna om att tekniken är både praktisk och teoretisk.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9, anställning som lärare samt undervisning i Teknik i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Huvudmannens godkännande.

Instruktioner för ansökan

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Lottning

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Distansundervisning med några campusförlagda träffar. Undervisningen sker både på distans och på campus genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och uppgifter som genomförs i den egna verksamheten. Både skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer ingår.