Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teknik för ett hållbart globalt samhälle

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18606
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen syftar till att introducera både grundläggande kunskaper inom området hållbar utveckling samt metoder och verktyg för uthålligare IKT-utveckling och användning.

Kursen syftar även till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassning av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv, samt att erbjuda möjligheter att reflektera kring datavetarens möjligheter att på olika nivåer och områden medverka till ett hållbart samhälle.
Kursens olika moment skall ge kunskaper och möjligheter att träna på att bryta ner komplexa hållbarhetsfrågeställningar till hanterbara delproblem som ligger inom datavetarens påverkansområden.

Kursen innehåller:

  • Principerna i hållbar utveckling.
  • Datavetarens roll i ett hållbart samhälle.
  • Att formulera utvecklingsprojekt utifrån hållbarhetsprinciper.
  • Historiska perspektiv på IT och hållbar utveckling.
  • Att genomföra en nulägesanalys.
  • Konkreta exempel på pågående IT- och hållbarhetsprojekt.
  • Livscykelanalyser.
  • Utmaningen med kompensationseffekter.
  • Metoder för urval och genomförande av IT- och hållbarhetsprojekt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3 c

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).