Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teknik 2 för gymnasielärare

Kurs
LGTK21
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21127
Ansökan stängd

Om utbildningen

Delkurser

  • Människa, Teknik och Samhälle
  • Tekniska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller
  • Tekniska system
  • Ämnesdidaktik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen LGMA10 (15 hp), LGMA20(15hp) och LGMA30 (15hp) eller motsvarande.

Från och med H21 gäller följande: För tillträde till kursen krävs matematik om minst 10 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutvecklingen, inbegripet såväl överblick över kursens områden som fördjupadekunskaper inom vissa delar av dessa områden och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.