Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teknik 1 för lärare åk 7-9

Kurs
L9TK11
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen L9MA10 (15 hp) och L9MA20(15hp) eller motsvarande. Från och med höstterminen 2021 gäller följande krav: För tillträde till kursen krävs matematik om minst 10 hp.