Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teknik 1 för gymnasielärare

Kurs
LGTK11
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21126
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger en breddning av grundläggande kunskaper i teknik. Kursen består av sex delkurser och innehåller både teoretiska och laborativa inslag som syftar till att utveckla studentens förståelse för teknikämnets bredd.

Delkurser

  • Miljöteknik
  • Tekninbergreppet
  • Teknikhistoria
  • Tekniska lösningar
  • Konstruktion I
  • Ämnesdidaktik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen LGMA10 (15 hp) ochLGMA20 (15hp) eller motsvarande. Från och med höstterminen 2021 gäller följande krav: För tillträde till kursen krävs matematik om minst 10 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs föryrkesutvecklingen, inbegripet såväl överblick över kursens områden som fördjupadekunskaper inom vissa delar av dessa områden och insikt i aktuellt forsknings- ochutvecklingsarbete.