Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats

Kurs
SSA136
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25506
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen SSA136, fördjupningskurs 2 i svenska som andraspråk skriver du en kandidatuppsats i ämnet. Kursen löper på halvfart över hela terminen. Du kommer att få hjälp att välja ämne för uppsatsen, och får en handledare som guidar dig i uppsatsarbetet. Några obligatoriska seminarier på plats på Göteborgs universitet ingår i kursen.

Om utbildningen

I kursen SSA136, som bygger på fördjupningskurs del 1 (SSA134), tillägnar du dig grundläggande färdigheter i vetenskaplig forskning. Du ska utföra en självständig undersökning av ett begränsat vetenskapligt problem inom ämnets ram och redovisa denna i form av en individuellt författad akademisk uppsats på kandidatnivå. Med denna kurs avslutar du dina studier i svenska som andraspråk på grundnivå. Undersök gärna dina möjligheter att ta ut en kandidatexamen och att fortsätta dina studier på avancerad nivå.

För den som önskar är det möjligt att läsa fördjupningskurs del 1 (SSA134) och fördjupningskurs del 2 (SSA136) parallellt, även om vi rekommenderar att du läser fördjupningskurs 1 före fördjupningskurs 2.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd fördjupningskurs del 1, Svenska som andraspråk, 15 högskolepoäng, eller godkänd på motsvarande kurs

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

I kombination med en lärarexamen, ger 90 hp i svenska som andraspråk behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. Med 90 hp, i vilka en kandidatuppsats ingår, i svenska som andraspråk kan du läsa kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå mot en magister- och masterexamen. Studierna på avancerad nivå är intressanta för dig som ytterligare vill fördjupa dina kunskaper i ämnet, och sikta mot en examen på avancerad nivå. De riktar sig också till dig som vill forska i ämnet.

Så är det att plugga

Undervisningen

SSA136 ges på halvfart, dvs. du läser kursen över en termin. Kursen går i stor utsträckning att läsa på distans men några obligatoriska seminarier på plats på universitetet förekommer. Det förekommer inga regelrätta undervisningspass, utan träffar med handledare. Beroende på handledare kan dessa träffar ske på plats på universitetet.