Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs

Kurs
SSA199
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25514

Om utbildningen

Kursen syftar till att genom praktik, handledning och seminarier ge ämnesdidaktiska kunskaper inom fältet svenska som andraspråk. Vidare ger kursen en orientering kring vuxnas lärande, huvudsakligen från ett sociokulturellt perspektiv. Kursen lägger särskild vikt vid hur mindre traditionell undervisning i andraspråk genomförs eller skulle kunna genomföras hos i civilsamhället verksamma organisationer. Praktiken är
förlagd till en NGO där undervisning i ett andraspråk genomförs. Kursen tar också upp metoder för utvecklande av den egna undervisningspraktiken t.ex. genom peer respons.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 30 hp i svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk, annat språkvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.