Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15519
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att genom praktik, handledning och seminarier ge ämnesdidaktiska kunskaper inom fältet svenska som andraspråk. Vidare ger kursen en orientering kring vuxnas lärande, huvudsakligen från ett sociokulturellt perspektiv. Kursen lägger särskild vikt vid hur mindre traditionell undervisning i andraspråk genomförs eller skulle kunna genomföras hos i civilsamhället verksamma organisationer. Praktiken är
förlagd till en NGO där undervisning i ett andraspråk genomförs. Kursen tar också upp metoder för utvecklande av den egna

undervisningspraktiken t.ex. genom peer respons.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 30 hp i svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk, annat språkvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.