Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur

Kurs
HI2139
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12064

Om utbildningen

Få perioder i svensk historia är så omskrivna som stormaktstiden ca 1630-1720. Det var en tid då Sverige ingrep på den internationella scenen på ett sätt som aldrig skett vare sig förr eller senare. Hur var den svenska kraftutvecklingen möjlig? I vilket historiskt sammanhang skall den fogas in? Vilken sorts samhälle var det stormaktstida Sverige och hur kom det att förändras under perioden? Syftet med kursen är att belysa dessa och andra hithörande frågor med utgångspunkt i den nyare forskningen. Ambitionen är att ge en helhetsbild av det dåtida samhällssystemet. Litteraturen tar därför upp en mängd olika aspekter utifrån olika tolkningar och synsätt: befolkningsutvecklingen, jordbrukets förhållanden, den tidigmoderna statens framväxt, krigföringens villkor, relationen mellan styrande och styrda samt kulturella mönster inom befolkningens breda lager.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia, Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.