Bild
klassisk filologi
Foto: Monica Havström
Länkstig

Studera klassisk filologi och filosofihistoria

Sedan 2011 är klassisk filologi (grekiska, latin och textkritisk metod) och filosofihistoria ett kompetensområde på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori både inom utbildning och forskning.