Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strukturerad feedback, Critical Response Process

Kurs
MVK150
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Veckoslut
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15412
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i och utveckla ditt sätt att ge feedback för att sedan kunna använda det i de sammanhang du arbetar. Kursen presenterar metoder och strategier för att använda feedback i undervisning, i konstnärliga processer liksom i andra sammanhang där återkoppling och öppen kritisk reflektion gynnar utveckling. Särskild tonvikt läggs på metoden Critical Response Process.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram eller 15 hp inom lärarprogram med estetisk inriktning, alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Högskolepoäng inom konstnärligt utbildningsområde.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den största delen av undervisningen sker i grupp där det kollaborativa lärandet är en vital del. Kursen innehåller också enskilt arbete och seminarier. Självstudier i form av praktiskt användande av de presenterade metoderna förväntas ske mellan undervisningstillfällena. Syftet med kursen är att kursdeltagarna själva ska kunna använda de feedbackmetoder som ingår i kursen.

Höstterminen 2021 är undervisningstillfällena förlagda till ett antal helger.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.