Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Störningar avseende tal, språk och kommunikation hos skolbarn

Kurs
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10253
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen omfattar fakta om störningar inom tal, språk och kommunikation, inklusive läs- och skrivsvårigheter, hos skolbarn. Även logopedens roll kring diagnostisering och behandling av barn med sådana svårigheter belyses. Stor vikt läggs i kursen också vid överlapp, eller komorbiditet, mellan å ena sidan svårigheter med tal och språk och, å andra sidan, andra utvecklingsrelaterade avvikelser som påverkar kommunikation och kognition mer allmänt, såsom ADHD och autism.

I kursen belyses även rättighetsperspektiv genom analys av utdrag från skollagen, och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Flerspråkighet tas upp framför allt genom analys av olika fallbeskrivningar av skolbarn med svårigheter inom tal, språk och kommunikation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt på grundnivå i logopedi (69 hp), samt i allmän och speciell medicin (25 hp) (LP0240 Anatomi 5 hp, LP0230 Fysiologi 5 hp, LP2230 Barnmedicin 6 hp, LP3330 Neurologi och psykiatri 6 hp, Öron-näs-halssjukdomar 3 hp), lingvistik (45 hp) och psykologi (30 hp) som t ex ges på termin 1-5 på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 285 hp