Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på Ida Lönnfält och Josefine Sandqvist
Foto: Stenastiftelsen
Länkstig

Stenastiftelsens resestipendium

Studenterna på mastersprogrammen Innovation and Industrial Mangement (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE) har möjlighet att söka Stenastiftelsens resestipendier.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och kultur avsätter under en tioårsperiod, med början 2012, en miljon kronor per år till resestipendier. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna inom de båda masterprogrammen att åka utomlands, för att där skriva och samla in data till sitt examensarbete samt skapa egna internationella nätverk.

Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom stiftelsen prioriterade forskningsområden. Dessa är kultur och hälsa, samt innovation och entreprenörskap.

Sedan starten 2012 har drygt 35 studenter inom programmen fått möjligheten att skriva sina uppsatser utomlands.

Ansök om Stenastiftelsens resestipendium

Resestipendium kommer inte att delas ut våren 2021 pga. coronapandemin. Nästa ansökningsperiod öppnar i mitten av november 2021.