Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistiska metoder för Data Science

Kurs
DIT862
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18663

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till sannolikhets- och statistikteori, dataanalys med hjälp av deskriptiv statistik, datavisualisering, samt tillämpningar av probabilistiska modeller inom data science-området.

Inom kursen täcks följande områden;

  • dataanalys inklusive deskriptiv statistik och datavisualisering
  • sannolikhetsteori inklusive grundläggande sannolikhetskalkyl stokastiska variabler, fördelningar
  • statistiska metoder inklusive punkt- och intervallskattning, hypotesprövning, regression
  • probabilistiska modeller i tillämpningar inom data science-området, exempelvis Naive Bayes-klassificering och topic modeling för text, eller Hidden Markov Models för sekvenser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har en examen på kandidatnivå inom något ämne, eller har minst 90 hp i datavetenskap, software engineering eller motsvarande. Specifikt krävs följande: minst 15 hp avklarade kurser i programmering, en av kurserna DIT851 Introduktion till Data Science, 7,5 hp, eller DIT856 Tillämpat matematisk tänkande, masterkurs, 7,5 hp, alternativt minst 7,5 hp i matematik. Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.