Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Statistiska grunder i samhällsanalys

Kurs
SAP110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en orientering i användandet av kvantitativa metoder i samhällsanalys.Teman som behandlas i kursen är bland annat beskrivning av data genom central- ochspridningsmått, sannolikhetsstatistik, korrelation och sambandsmått. Dessutom ges enintroduktion till regressionsanalys.

Teman som omfattas av kursen är följande:

  • Grundläggande statistiska begrepp
  • Grafisk representation av statistisk information
  • Beskrivande statistik, såsom centralmått och spridningsmått
  • Diskret och kontinuerlig sannolikhetsfördelning
  • Datainsamling och urval
  • Statistisk inferens
  • Linjär regressionsanalys

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs IEG190 Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15hp, EHG190 Den moderna ekonomins framväxt - 1900- talets ekonomiska historia, 7,5 hp och KGG190 Befolkning, migration och städer, 7,5 hp, SAP100 Samhällsanalys i tid och rum, 15 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler