Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistik med medicinsk tillämpning

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10557
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till masterstudenter, projektledare forskningsledare som önskar lära sig mer kring hur man tolkar statistiska resultat. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur de statistiska metoderna (val av analysmetod, betydelsen av hur man definierar nollhypotesen etc.) samspelar med den medicinska tolkningen och resultatet. Kursen ges på svenska.

Om utbildningen

Denna kurs är lämplig för studenter som antingen jobbar med eller tänker sig jobba med hälsorelaterade undersökningar/studier. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur de statistiska metoderna (betydelsen av hur man definierar hypotesen, val av analysmetod etc) samspelar med den medicinska tolkningen av resultatet.

Dels behandlas deskriptiva metoder (hur man kan hantera olika mätvariabler, skaltyper, centrallägesmått eller variationsskattningar, men även olika grafiska metoder samt begrepp som sensitivitet, specificitet, positivt predikterbart värde och negativt predikterbart värde) samt analytiska metoder (hur man utför hypotesprövningar, konfidensintervall samt olika regressionsmetoder, men även korrelationsmetoder). Det kommer att vara tre obligatoriska datorövningar samt en obligatorisk workshop. Undervisningen kommer bestå av webbföreläsningar och dessutom så erbjuds kontinuerligt möjlighet att träffas via räkneövningar/frågestunder.  Kursen kommer att gå på halvfart.

Föreläsningar ges på svenska (med förläsningsanteckningar på engelska, för att ni ska introduceras i de engelska termerna) och en svensk bok (”Praktiskt statistik för medicin och hälsa” av Jonas Björk, Liber förlag).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen krävs;  1) en kandidatexamen/yrkesexamen om minst 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden eller, 2) en kandidatexamen om minst 180 hp samt godkända kurser på avancerad nivå om minst 30 hp inom något av de hälsovetenskapliga huvudområdena eller, 3) en examen på avancerad nivå samt godkänd kurs på forskarnivå SM00018 Introduktion till forskning, 8 hp. Förutom ovan krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.