Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistik med medicinsk tillämpning

Kurs
STAT10
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10364

Kort om kursen

Vill du bli skicklig på att tolka, förstå och värdera medicinsk statistik? Den här kursen ger dig en introduktion till statistiska metoder som vässar din förmåga att kritiskt analysera och bearbeta data.

Du utvecklar kunskaper som hjälper dig att tillämpa resultat av olika hälsorelaterade undersökningar på ett korrekt sätt.

Om utbildningen

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är student eller doktorand och vill fräscha upp dina statistikkunskaper inför ditt projektarbete. Den är också lämplig för dig som arbetar som utvecklare eller projektledare inom hälso- och sjukvården.

Innehåll  

  • Hur samspelar valet av statistisk metod med medicinska tolkningar och resultat?
  • Spelar det någon roll för vår förståelse på vilket sätt ett resultat presenteras i en tidskrift?
  • Vad behöver jag veta för att kunna bedöma nyttan av en ny medicinsk studie för en patientgrupp?

Detta är exempel på frågor som behandlas under kursens gång. Du lär dig definiera viktiga och grundläggande statistiska begrepp  och får verktyg för att kritiskt granska, bearbeta och tillämpa data på ett tillförlitligt sätt. Med hjälp av dina nya kunskaper har du möjlighet att bidra med mer kvalificerade bedömningar i din yrkesroll.

Efter kursen kan du:

•    definiera viktiga statistiska begrepp, som t.ex. styrka, p-värde och signifikansnivå
•    värdera olika val av hypoteser och val av analysmetoder
•    räkna ut ett p-värde och konfidensintervall samt veta hur du tolkar detsamma
•    beräkna en bivariata eller multipel regressionsanalys
•    tillämpa test med hjälp av en statistisk programvara
•    beskriva och välja olika regressionsmodeller, samt olika test av nollhypoteser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen krävs;  1) en kandidatexamen/yrkesexamen om minst 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden eller, 2) en kandidatexamen om minst 180 hp samt godkända kurser på avancerad nivå om minst 30 hp inom något av de hälsovetenskapliga huvudområdena eller, 3) en examen på avancerad nivå samt godkänd kurs på forskarnivå SM00018 Introduktion till forskning, 8 hp. Förutom ovan krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en distanskurs på 7.5 hp och ges på halvfart. Studieupplägget är flexibelt då undervisningen består av internetbaserade föreläsningar som görs tillgängliga via en digital lärplattform. Räkne- och datorövningar genomförs också digitalt. Tänk på att du behöver ha tillgång till dator, bra internetuppkoppling och en webbkamera för att kunna genomföra kursen. Då kursen bygger på egenstudier förväntas du som student arbeta självständigt och avsätta tid motsvarande halvfartsstudier.

Endast skriftlig examination sker på campus. Observera att möjligheten till campusförlagd tentamen kommer att hanteras utifrån vid tidpunkten rådande Covid-10 restriktioner.

Undervisningsspråk: svenska och engelska